Gästrike Räddningstjänst
Heltid- och Deltidstationer
Brandstation Hofors blanko blanko blanko
Gästrike Räddninstjänst
Räddnings- och Brandvärn
keine wachen se      
Industribrandkår
Ovako Steel AB      
Landstinget Gävleborg
Ambulansstationer
Ambulansstation Hofors