Gästrike Räddningstjänst
Heltid- och Deltidstationer
Brandstation Gavle Brandstation Rorberg Brandstation Bergby Brandstation Hedesunda
Gästrike Räddninstjänst
Räddnings- och Brandvärn
keine wachen se      
Industribrandkår
Gestrike Airport Korsnäs AB    
Landstinget Gävleborg
Ambulansstationer
Ambulansstation Gavle